0104-015
 • กรรไกรตัดเล็บหมาพรีเมี่ยม ใหญ่
 • ขนาด 15.6*4.8*1.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.098 kg
 • สี     
 • ราคา 190 บาท
  0104-016
 • กรรไกรตัดเล็บหมาพรีเมี่ยม เล็ก
 • ขนาด 13.2*4.1*1.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.067 kg
 • สี     
 • ราคา 170 บาท
  0104-020
 • กรรไกรตัดเล็บแมวพรีเมี่ยม
 • ขนาด 9.8*7 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.03 kg
 • สี     
 • ราคา 110 บาท
  A9503
 • สลิกเกอร์พลาสติก เล็ก
 • ขนาด 15*6 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.094 kg
 • สี   
 • ราคา 55 บาท
  BA-001
 • หวีแปรงด้ามไม้ ไม่มีหมุด ใหญ่
 • ขนาด 23*6.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.108 kg
 • สี   
 • ราคา 500 บาท
  BA-002
 • หวีแปรงด้ามไม้ ไม่มีหมุด กลาง
 • ขนาด 22*6 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.088 kg
 • สี   
 • ราคา 450 บาท
  BA-003
 • หวีแปรงด้ามไม้ ไม่มีหมุดเล็ก
 • ขนาด 19.5*5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.075 kg
 • สี   
 • ราคา 400 บาท
  C331
 • สลิกเกอร์เล็ก
 • ขนาด 14.5*7.7 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.075 kg
 • สี   
 • ราคา 80 บาท
  CB-001
 • หวีหนวด
 • ขนาด 13.2.2*0.4 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.04 kg
 • สี   
 • ราคา 185 บาท
  CW-001
 • หวีโครเมี่ยม ใหญ่
 • ขนาด 19*4*0.4 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.083 kg
 • สี   
 • ราคา 195 บาท
  CW-003
 • หวีไม่มีด้ามเหล็ก เล็ก
 • ขนาด 16*3*0.4 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.093 kg
 • สี   
 • ราคา 130 บาท
  D46-1
 • น้ำหอม ลายเท้าสุนัข อเมริกา ขวดสีเงิน
 • ขนาด 4*17 ซม.
 • วัสดุ กระป๋อง สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.121 kg
 • สี   
 • ราคา 480 บาท
  D46-2
 • น้ำหอม ลายเท้าสุนัข อเมริกา ขวดสีดำ
 • ขนาด 4*15.5 ซม.
 • วัสดุ กระป๋อง สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.117 kg
 • สี   
 • ราคา 480 บาท
  D46-3
 • น้ำหอม ลายเท้าสุนัข อเมริกา ขวดสีทอง
 • ขนาด 4*17 ซม.
 • วัสดุ กระป๋อง สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.121 kg
 • สี   
 • ราคา 480 บาท
  DC-01A
 • กรรไกรตัดเล็บญี่ปุ่น ใหญ่
 • ขนาด 16*5.5*1.7 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.116 kg
 • สี   
 • ราคา 210 บาท
  DC-02A
 • กรรไกรตัดเล็บญี่ปุ่น เล็ก
 • ขนาด 13.5*4.5*1.3 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.067 kg
 • สี   
 • ราคา 190 บาท
  DC-12
 • กรรไกรซอย
 • ขนาด 6 นิ้ว
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.066 kg
 • สี   
 • ราคา 270 บาท
  DD-02C
 • สลิกเกอร์ด้ามชมพู ใหญ่
 • ขนาด 16*12*6 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.102 kg
 • สี   
 • ราคา 185 บาท
  DD-03C
 • สลิกเกอร์ด้ามชมพู กลาง
 • ขนาด 16*9.5*5.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.083 kg
 • สี   
 • ราคา 165 บาท
  DD06
 • สลิกเกอร์ปรับได้ ใหญ่
 • ขนาด 19*12*7 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.161 kg
 • สี   
 • ราคา 360 บาท
  DD07
 • สลิกเกอร์ปรับได้ เล็ก
 • ขนาด 16*9.5*5.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.115 kg
 • สี   
 • ราคา 290 บาท
  DF-07F
 • แปรงอาบน้ำ ใหญ่
 • ขนาด 12*6.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.107 kg
 • สี     
 • ราคา 185 บาท
  DL-05
 • หวีด้ามพลาสติก
 • ขนาด 17.5*4.3*0.9 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.046 kg
 • สี   
 • ราคา 160 บาท
  E04
 • หวีตรงถี่มีด้าม
 • ขนาด 7.6*3.3*17.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.053 kg
 • สี   
 • ราคา 295 บาท
  FN-CO9S
 • หวีตัดสังกะตัง ด้ามไม้
 • ขนาด 19*4 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.071 kg
 • สี   
 • ราคา 400 บาท
  G18-2
 • กรรไกรถอนขนหู ตรง
 • ขนาด 5 นิ้ว
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.044 kg
 • สี
 • ราคา 255 บาท
  G18-3
 • กรรไกรถอนขนหู โค้ง
 • ขนาด 5 นิ้ว
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.042 kg
 • สี
 • ราคา 255 บาท
  H-0065
 • สลิกเกอร์ใหญ่
 • ขนาด 17.5*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.113 kg
 • สี   
 • ราคา 78 บาท
  H-0089
 • หวีโครเมียม
 • ขนาด 19*3.3 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.083 kg
 • สี   
 • ราคา 75 บาท
  H-0090
 • หวีขูดเห็บหมัด
 • ขนาด 7*6 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.034 kg
 • สี     
 • ราคา 40 บาท
  H-0091
 • หวีเห็บหมัด
 • ขนาด 6*5.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.015 kg
 • สี       
 • ราคา 45 บาท
  H-0095
 • สลิกเกอร์ใหญ่
 • ขนาด 16.5*13 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.115 kg
 • สี   
 • ราคา 90 บาท
  H-0096
 • สลิกเกอร์เล็ก
 • ขนาด 14*10 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.08 kg
 • สี   
 • ราคา 75 บาท
  H-0097
 • สลิกเกอร์ใหญ่
 • ขนาด 17*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.11 kg
 • สี   
 • ราคา 80 บาท
  H-0098
 • สลิกเกอร์เล็ก
 • ขนาด 15*10 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.088 kg
 • สี   
 • ราคา 75 บาท
  H02-1
 • กรรไกรตัดเล็บแมว
 • ขนาด 8.5*5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.025 kg
 • สี   
 • ราคา 105 บาท
  H-10
 • ตะไบเล็บ
 • ขนาด 14*1.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.034 kg
 • สี   
 • ราคา 55 บาท
  H-12L
 • กรรไกรตัดเล็บแดงดำใหญ่
 • ขนาด 16*5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.114 kg
 • สี   
 • ราคา 120 บาท
  H-12M
 • กรรไกรตัดเล็บแดงดำกลาง
 • ขนาด 12.5*4 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.07 kg
 • สี   
 • ราคา 105 บาท
  H-18
 • กรรไกรตัดเล็บแมว
 • ขนาด 14*7 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.058 kg
 • สี   
 • ราคา 70 บาท
  H-298
 • ที่หนีบเห็บหมัด
 • ขนาด 9.5*1.6 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.038 kg
 • สี     
 • ราคา 60 บาท
  H-3
 • กรรไกรตัดเล็บแบบสอด
 • ขนาด 11.5*10.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.087 kg
 • สี   
 • ราคา 75 บาท
  H-601
 • กรรไกรตัดขนสแตนเลส
 • ขนาด 6 นิ้ว
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.095 kg
 • สี   
 • ราคา 450 บาท
  H-603
 • กรรไกรตัดขนสุนัขสแตนเลส
 • ขนาด 6 นิ้ว
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.068 kg
 • สี   
 • ราคา 300 บาท
  H-7
 • กรรไกรตัดเล็บสีดำ
 • ขนาด 12.5*4.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.06 kg
 • สี   
 • ราคา 105 บาท
  M9637C
 • หวีด้ามแดงดำห่าง
 • ขนาด 20*4 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.097 kg
 • สี   
 • ราคา 105 บาท
  M9652L
 • หวีด้ามแดงดำ 2 ด้าน
 • ขนาด 20*5.2 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.095 kg
 • สี   
 • ราคา 80 บาท
  NBF8850
 • ฟันบัตเตอร์เลี่ยน ( 1600 mA )
 • ขนาด 17.5*4.3 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.765 kg
 • สี   
 • ราคา 2250 บาท
  NBFTE001
 • ผ้าชามัวร์ (สีฟ้า,ชมพู)
 • ขนาด 21*7 ซม.
 • วัสดุ
 • น้ำหนัก 0.172 kg
 • สี     
 • ราคา 210 บาท
  NC-001
 • ที่ติดเล็บ สุนัข
 • ขนาด 4*8.5 ซม.
 • วัสดุ
 • น้ำหนัก 0.013 kg
 • สี
 • ราคา 135 บาท
  NC-002
 • ที่ติดเล็บ แมว
 • ขนาด 4*8.5 ซม.
 • วัสดุ
 • น้ำหนัก 0.013 kg
 • สี
 • ราคา 135 บาท
  PFC908
 • ฟันบัตเตอร์เลี่ยน SIZE M ( 1000mA )
 • ขนาด 16.5*4.3 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.622 kg
 • สี   
 • ราคา 1950 บาท
  PFC928
 • ฟันบัตเตอร์เลี่ยน SIZE S ( 800mA )
 • ขนาด 14*2.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.279 kg
 • สี   
 • ราคา 1500 บาท
  PFC988
 • ฟันบัตเตอร์เลี่ยน SIZE L
 • ขนาด 16.5*4.3 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส & ด้ามพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.765 kg
 • สี   
 • ราคา 1800 บาท
  BZ-10
 • ฟันแบตตาเลี่ยน
 • ขนาด 5*4.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.078 kg
 • สี   
 • ราคา 750 บาท
  PR80007
 • หวีสองด้าน
 • ขนาด 20*7 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.124 kg
 • สี       
 • ราคา 185 บาท
  PR80015
 • หวีด้านเดียวห่าง
 • ขนาด 3.5*20.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.119 kg
 • สี       
 • ราคา 175 บาท
  PR80016
 • หวีด้านเดียวถี่
 • ขนาด 3.5*20.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.118 kg
 • สี       
 • ราคา 175 บาท
  PR80017
 • หวีด้านเดียวถี่
 • ขนาด 2.7*20.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.124 kg
 • สี       
 • ราคา 175 บาท
  PR80027-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ เล็ก
 • ขนาด 6.2*4.4*13.4 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.047 kg
 • สี   
 • ราคา 140 บาท
  PR80028-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ กลาง
 • ขนาด 8.5*4.5*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.057 kg
 • สี   
 • ราคา 160 บาท
  PR80029-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ ใหญ่
 • ขนาด 11.5*5.5*13 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.086 kg
 • สี   
 • ราคา 180 บาท
  PR80031-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ มีหมุด เล็ก
 • ขนาด 6.2*4.4*13.4 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.052 kg
 • สี   
 • ราคา 150 บาท
  PR80032-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ มีหมุด กลาง
 • ขนาด 8.5*4.5*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.062 kg
 • สี   
 • ราคา 170 บาท
  PR80033-2
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้ มีหมุด ใหญ่
 • ขนาด 11.5*5.5*13 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.085 kg
 • สี   
 • ราคา 190 บาท
  PR80102
 • สลิกเกอร์ เล็ก
 • ขนาด 8.6*5.7*17 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.082 kg
 • สี       
 • ราคา 120 บาท
  PR80103
 • สลิกเกอร์ กลาง
 • ขนาด 10.6*6.5*18 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.1 kg
 • สี       
 • ราคา 130 บาท
  PR80104
 • สลิกเกอร์ ใหญ่
 • ขนาด 11.6*8.5*20 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.131 kg
 • สี       
 • ราคา 150 บาท
  PR80105
 • สลิกเกอร์ เล็ก
 • ขนาด 8.6*5.7*17 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.082 kg
 • สี       
 • ราคา 130 บาท
  PR80106
 • สลิกเกอร์ กลาง
 • ขนาด 10.6*6.5*18 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.101 kg
 • สี       
 • ราคา 140 บาท
  PR80107
 • สลิกเกอร์ ใหญ่
 • ขนาด 11.6*8.5*20 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.133 kg
 • สี       
 • ราคา 160 บาท
  PR80110
 • สลิกเกอร์ เล็ก
 • ขนาด 8.6*5.7*17 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.096 kg
 • สี       
 • ราคา 250 บาท
  PR80111
 • สลิกเกอร์ ใหญ่
 • ขนาด 10.6*6.5*18 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.116 kg
 • สี       
 • ราคา 270 บาท
  Y91001
 • สลิกเกอร์หมุนได้ 360 องศา เล็ก
 • ขนาด 6.2*6.2*14.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.095 kg
 • สี     
 • ราคา 180 บาท
  Y91002
 • สลิกเกอร์หมุนได้ 360 องศา ใหญ่
 • ขนาด 10.2*6.2*14.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.122 kg
 • สี     
 • ราคา 195 บาท
  Y91003
 • สลิกเกอร์หมุนได้ 360 องศา เล็กมีหมุด
 • ขนาด 6.2*6.2*14.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.099 kg
 • สี     
 • ราคา 190 บาท
  Y91004
 • สลิกเกอร์หมุนได้ 360 องศา ใหญ่มีหมุด
 • ขนาด 10*6.2*14.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.124 kg
 • สี     
 • ราคา 210 บาท
  Y91008
 • หวีครูดขน เล็ก
 • ขนาด 4.5*5.5*12 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.185 kg
 • สี   
 • ราคา 350 บาท
  Y91024
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้มีหมุด เล็ก
 • ขนาด 6*4.5*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.045 kg
 • สี   
 • ราคา 140 บาท
  Y91025
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้มีหมุด กลาง
 • ขนาด 8.5*4.5*12 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.06 kg
 • สี   
 • ราคา 150 บาท
  Y91026
 • สลิกเกอร์ด้ามไม้มีหมุด ใหญ่
 • ขนาด 11.5*5.5*13 ซม.
 • วัสดุ ด้ามไม้
 • น้ำหนัก 0.082 kg
 • สี   
 • ราคา 170 บาท
  Y91027
 • แปรงอาบน้ำซอล์ฟเจลซิลิก้า
 • ขนาด 9.5*6.5*0.6 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.027 kg
 • สี     
 • ราคา 180 บาท
  Y91032
 • หวีโครเมี่ยม
 • ขนาด 4.3*15 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.074 kg
 • สี   
 • ราคา 200 บาท
  Y91047
 • สลิกเกอร์ที่จับพลาสติก
 • ขนาด 12*8*20 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.146 kg
 • สี   
 • ราคา 160 บาท
  YTC01
 • แปรงซิลิโคนแมวขนยาว
 • ขนาด 11.8*6*2.7 ซม.
 • วัสดุ ยาง
 • น้ำหนัก 0.103 kg
 • สี         
 • ราคา 180 บาท
  YTC02
 • แปรงซิลิโคนแมวขนสั้น
 • ขนาด 11.8*6*2.7 ซม.
 • วัสดุ ยาง
 • น้ำหนัก 0.102 kg
 • สี         
 • ราคา 150 บาท
  YTD01
 • แปรงซิลิโคนสุนัขขนยาว
 • ขนาด 11.8*6*2.7 ซม.
 • วัสดุ ยาง
 • น้ำหนัก 0.11 kg
 • สี     
 • ราคา 180 บาท
  YTD02
 • แปรงซิลิโคนสุนัขขนสั้น
 • ขนาด 11.8*6*2.7 ซม.
 • วัสดุ ยาง
 • น้ำหนัก 0.099 kg
 • สี     
 • ราคา 150 บาท
  900
 • กรงอาบน้ำแมว ใหญ่
 • ขนาด 56*14*28 ซม.
 • วัสดุ เหล็ก
 • น้ำหนัก 1.567 kg
 • สี   
 • ราคา 850 บาท
  901
 • กรงอาบน้ำแมว เล็ก
 • ขนาด 43*14*23 ซม.
 • วัสดุ เหล็ก
 • น้ำหนัก 1.293 kg
 • สี   
 • ราคา 750 บาท
  KU-A1
 • ผ้าเช็คตัว มีลวดลาย
 • ขนาด 66*43*0.25 ซม.
 • วัสดุ ผ้าไมโครไฟเบอร์
 • น้ำหนัก 0.165 kg
 • สี       
 • ราคา 350 บาท
  KU-F1
 • ผ้าเช็คตัว มีลวดลาย
 • ขนาด 66*43*0.25 ซม.
 • วัสดุ ผ้าชามัวร์
 • น้ำหนัก 0.181 kg
 • สี           
 • ราคา 320 บาท
  KU-F2
 • ผ้าเช็ดตัว สกรีนนูน
 • ขนาด 66*43*0.25 ซม.
 • วัสดุ ผ้าชามัวร์
 • น้ำหนัก 0.197 kg
 • สี         
 • ราคา 290 บาท
  QB17
 • ผ้าขนหนูสอดมือซึมซับพิเศษ
 • ขนาด 73*23 ซม.
 • วัสดุ ผ้าขนหนู
 • น้ำหนัก 0.093 kg
 • สี   
 • ราคา 350 บาท
  DS-072
 • ที่ดูดขนสัตว์
 • ขนาด 19.5*7 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.303 kg
 • สี   
 • ราคา 290 บาท
  K013
 • กรรไกรตัดเล็บแมว
 • ขนาด 8*5.5 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.033 kg
 • สี       
 • ราคา 60 บาท
  K019
 • กรรไกรตัดเล็บพร้อมตะไบเล็ก
 • ขนาด 14.5*5.5 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.078 kg
 • สี     
 • ราคา 100 บาท
  K020
 • กรรไกรตัดเล็บพร้อมตะไบใหญ่
 • ขนาด 17*6 ซม.
 • วัสดุ ด้ามยางและพลาสติก
 • น้ำหนัก 0.118 kg
 • สี     
 • ราคา 120 บาท
  K022
 • กรรไกรตัดเล็บแมว (มีหาง)
 • ขนาด 6*12 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.038 kg
 • สี   
 • ราคา 60 บาท
  WO-225
 • ถุงมือเก็บขน
 • ขนาด 23.5*17.5 ซม.
 • วัสดุ ซิลิโคน
 • น้ำหนัก 0.128 kg
 • สี   
 • ราคา 120 บาท
  SY-001
 • ลูกกลิ้งเก็บขน ( ล้างออกได้ )
 • ขนาด 18.7*2.9 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.032 kg
 • สี   
 • ราคา 40 บาท
  H-0274
 • หวีโครเมี่ยม ด้านสี ใหญ่
 • ขนาด 25*4.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.117 kg
 • สี       
 • ราคา 195 บาท
  H-0275
 • หวีโครเมี่ยม ด้านสี เล็ก
 • ขนาด 20*4.5 ซม.
 • วัสดุ สแตนเลส
 • น้ำหนัก 0.095 kg
 • สี       
 • ราคา 185 บาท
  922484-1
 • หวีขุดขน
 • ขนาด 4.5 ซม
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.152 kg
 • สี     
 • ราคา 200 บาท
  922484-2
 • หวีขุดขน
 • ขนาด 6.8 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.164 kg
 • สี     
 • ราคา 220 บาท
  922484-3
 • หวีขุดขน
 • ขนาด 10.2
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.195 kg
 • สี     
 • ราคา 240 บาท
  924068
 • แปรงอาบน้ำ
 • ขนาด 11.5*12 ซม.
 • วัสดุ พลาสติก
 • น้ำหนัก 0.043 kg
 • สี       
 • ราคา 35 บาท
  Copyright  © 2017 All Rights Reserve   ┃   The bests for you lover  ❤  CCpetthai.com